wrzesień  2014R.

TERMINY GIEŁD SAMOCHODOWYCH:

07-09-2014;14-09-2014;21-09-2014;28-09-2014;

 UWAGA !!!!!

CENY WJAZDU NA GIEŁDĘ :

- SAMOCH.OSOBOWY -  20ZŁ

- SAM.DOSTAWCZY - 25ZŁ

MIEJSCA PARKINGOWE DLA KLIENTÓW   :

  • PRZED  I ZA  SERWISEM  PEUGEOT 
  •  NA TERENIE STACJI PALIW LOTOS 
  •   CENA POSTOJU  -     2  ZŁ.

Firma nasza od 1978 jest organizatorem największej w giełdy samochodowej w regionie. Dysponujemy miejscem mogącym przyjąć 600 samochodów osobowych i dostawczych.

Plac giełdowy posiada wyznaczone strefy dla handlu detalicznego.

 

Giełda samochodowa organizowana jest w każdą niedzielę w godzinach od 6.00 do 12.00 na terenie trzech placów giełdowych i parkingów mieszczących się na terenie posesji PZM OZDG Sp. z o.o. w Olsztynie przy ul. Sielskiej 5.

Ważne informacje dotyczące giełdy.

 

Zarządzenie Nr 1 /2010

 

Prezesa PZM OZDG Spółka z o.o. w Olsztynie z dnia 02 stycznia 2010 r. w sprawie

 

wysokości opłat za wjazd na giełdę samochodową  Polskiego Związku Motorowego .

 

I.                   Wjazd na giełdę w Olsztynie w celu sprzedaży :

 

a/ motocykle ,motorowery ,skutery ,                                                                        10,-zł

b/ rowery                                                                                                                    5,-zł

c/ samochody osobowe , quady  , przyczepy towarowe o DMC do 3,5 ton                       20,-zł

e/ samochody ciężarowe ,traktory , przyczepy kempingowe oraz towarowe

    o DMC  powyżej   3,5 ton                                                                                   25,-zł

II.                Wjazd na giełdę  w celu sprzedaży samochodu/ów z zestawu holowniczego:

Zestawy:                                                                                                               

·         Samochód osobowy i laweta z 1 samochodem        -60,-zł                         

·         Samochód ciężarowy i laweta z 1 samochodem       -65,-zł 

·         Samochód ciężarowy/specjalny z 1 samochodem    - 45,-zł

·         Samochód ciężarowy z samochodem i laweta z 1 samochodem -   85,- zł

·         Samochód ciężarowy i laweta z 2 samochodami    - 90,-zł 

·         Samochód ciężarowy z samochodem i laweta z 2 samochodami -110,-zł

·         Samochód osobowy z przyczepą kempingową             - 50,-zł                                                     

III. Wjazd  na giełdę w celu sprzedaży towarów (inne niż samochody) z samochodu ,przy samochodzie , na ziemi -w miejscu wyznaczonym przez organizatora Giełdy( meble , opony ,części zamienne ,pokrowce , itp.):

a/ z samochodu osobowego                                                                                           25,-zł

b/  z samochodu ciężarowego o DMC do 3,5 tony                                                        30,-zł

      c/ z samochodu ciężarowego o DMC powyżej 3,5 tony                                               40,-zł

      d/ z samochodu ciężarowego o DMC  powyżej 9 ton                                                   50,-zł

     g/ za handel z ziemi , ze straganu         

      - stawka minimalna                                                                                                        10,-zł

      - stawka maksymalna                                                                                                   100,-zł

                Z  zastosowaniem  :

                - pow . do 3 m kw.                                                     10,00 zł

                - od    3 m kw. Do 5 m kw.                                        15,00 zł

                - od    5 m kw. Do 10 m kw.                                      25,00 zł

                - od   10 m kw. Do 15 m kw.                                     30,00 zł

                - od   15 m kw. Do  30 m kw.                                    50,00 zł

\              - od   30 m kw. Do 45 m kw.                                     75,00 zł

                - powyżej  45 m. kw.                                                100,00zł

                                                            

IV . Pozostałe opłaty :

    a/ bary przewoźne          (opłata netto za każdą niedzielę)                                         122,40zł

    d/ sprzedaż lodów            (opłata netto za każdą niedzielę)                                           50,-zł

 

V. Wysokość opłat za usługi w Biurze Giełdy  oraz inne opłaty

           obowiązujące na  giełdzie :

           1. Umowy dobrowolne – sprzedaż druków                                                             3,-zł

           2. Usługi ksero A4                                                                                                    1,- zł

           3. Usługi ksero  A3                                                                                                   2,- zł

           4. Ogłoszenie przez radiowęzeł w czasie trwania giełdy    1 raz                              5,-zł       

           5. Piesi - wejście na giełdę                                                                                        1,- zł 

           6. Opłata za korzystanie z  WC                                                                                 2,- zł       

             

  VI. Postój  samochodów   osobowych na terenie Stacji Paliw  ,  parkingu przy Salonie Samochodowym i ASO Peugeot od strony Stacji Paliw   oraz  na zapleczu  Serwisu Blacharsko Lakierniczego – w czasie    trwania giełdy.                                                             2 zł                                                                                              

  VII. Wyznacza się parking na terenie Stacji Paliw LOTOS  na postój pojazdów służących do transportu innych pojazdów ( lawety, samochody pomocy drogowej , samochody dostawcze z lawetą)  - w czasie trwania giełdy                                                                                        10 zł

   VIII. Postój pojazdów w bezpośrednim sąsiedztwie  placu giełdowego na parkingu Salonu „Okazje Lwa” i wzdłuż budynku Serwisu Blacharsko Lakierniczego do linii ściany szczytowej budynku Salonu „Okazje Lwa”                                                                         20,-zł

    IX . Pozostawienie  samochodu na parkingach giełdowych  lub na placu giełdowym  po godzinach  wyznaczonych w Regulaminie Giełdy  , wymaga  każdorazowo uzgodnienia z Organizatorem Giełdy(obecnym na giełdzie) .

Cena za pozostawienie samochodu  wynosi                                                           20,-zł z dobę

    X. Handel  z samochodu osobowego na terenie  parkingu giełdowego              15,00 zł

 Ustalona cena dotyczy handlu psami na wydzielonych stanowiskach  parkingowych  przy ASO Peugeot o strony Stacji Paliw . Do tego celu wydziela się 5 stanowisk.

 

     XI. Dystrybucja czasopism reklamowych( Gazety , Broszury ,Foldery , Katalogi i itp.) – 50 zł za  1 dzień.

     XII. Roznoszenie materiałów reklamowych ( ulotki , druki reklamowe i itp.)        20,- zł za osobę za 1 dzień

     XIII.  Zbieranie ogłoszeń płatnych do gazet , stron internetowych itp.                    20,-zł za osobę za 1 dzień.

      XIV. Inne nieuregulowane zapisami formy wjazdu na giełdę , handel na giełdzie , zasady korzystania z parkingów oraz  ustalanie cen   -wymaga uzgodnień z Przedstawicielem Zarządu Firmy.

Zarządzenie obowiązuje od dnia 02.01.2010roku

 

 

                                                                             Zatwierdził

 

 

                                                                    Stanisław Baranowski

                                                                         Prezes Zarządu

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

Regulamin Giełdy Samochodowej

 

  
 

 Uchwała Rady Miasta w sprawie opłaty targowej dostępna na stronie  www   Zakładu Targowisk Miejskich w Olsztynie

 

 Usługi dodatkowe

BIURO GIEŁDY:

CZYNNE  W CZASIE TRWANIA GIEŁDY  W GODZ. 7,30- 11,45

  • wystawianie faktur VAT
  • usługi ksero
  • sprzedaż umów dobrowolnych
  • usługi radiowęzła lokalnego

KONTAKT

Giełda Samochodowa w Olsztynie

Polski Związek Motorowy OZDG Sp. z o.o.
10-801 Olsztyn,
ul. Sielska 5
tel.  089 522-72-38  ;  600311935
fax.089 522-72-00

gielda.sam@pzmolsztyn.pl

pzm@pzmolsztyn.pl

NIP 739-010-08-70
KRS 0000088284 Sąd Rejonowy w Olsztynie,
VIII Wydział  Gospodarczy KRS.
Kapitał Zakładowy - 372.753,00 PLN

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                  
Polski Zwiazek Motorowy
OZDG Sp. z. o. o.
10-801 Olsztyn
ul. Sielska 5

tel. 089 522-72-36
fax. 089 522-72-00

Copyright (c) by PZMDesign & Cms GALINDIA