Posiadamy dwie Stacje Kontroli Pojazdów w Olsztynie i Ostródzie. Olsztyńska stacja została otwarta w grudniu 2000 r. Dysponuje ona nowoczesnymi urządzeniami do kontroli i diagnostyki samochodów osobowych oraz dostawczych o nośności do 3,5 t. Stację w Ostródzie oddaliśmy do użytku w sierpniu 2002 roku.

W stacjach wykonujemy badania kontrolne samochodowych instalacji gazowych z możliwością usunięcia stwierdzonych usterek w Autoryzowanych Stacjach Obsługi.

SKP w Olsztynie, ul. Sielska 5

Budynek Stacji Kontroli Pojazdów w Olsztynie znajduje się przy ul. Sielskiej 5 od strony   Stacji Paliw LOTOS


SKP w Ostródzie, ul. Drwęcka 14

Budynek SKP w Ostródzie przy ul. Drwęckiej 14 znajduje się wewnątrz posesji  Serwisu Samochiodowego .

KONTAKT              

SKP Olsztyn

Polski Związek Motorowy
OZDG Sp. z o.o.

Stacja Kontroli Pojazdów

10-801 Olsztyn,
ul. Sielska 5
tel:  89 522 72 32 

e-mail: skp@pzmolsztyn.pl

kontrola-pojazdów.olsztyn@pzm.pl

www.pzm.pl

NIP 739-010-08-70|
KRS 0000088284
Sąd Rejonowy w Olsztynie,
VIII Wydział  Gospodarczy KRS.
Kapitał Zakładowy - 372.753,00 PLN

 

SKP Ostróda

Polski Związek Motorowy
OZDG Sp. z o.o.

Stacja Kontroli Pojazdów

14-100 Ostróda,
ul.Drwęcka 14
tel.   89 646 30 30   

e-mail: kontrola-pojazdów.ostroda@pzm.pl

 

www.pzm.pl

 

Polski Zwiazek Motorowy
OZDG Sp. z. o. o.
10-801 Olsztyn
ul. Sielska 5

tel. 089 522-72-36
fax. 089 522-72-00

Copyright (c) by PZMDesign & Cms GALINDIA