Posiadamy dwie Stacje Kontroli Pojazdów w Olsztynie i Ostródzie. Olsztyńska stacja została otwarta w grudniu 2000 r. Dysponuje ona nowoczesnymi urządzeniami do kontroli i diagnostyki samochodów osobowych oraz dostawczych o nośności do 3,5 t. Stację w Ostródzie oddaliśmy do użytku w sierpniu 2002 roku.

W stacjach wykonujemy badania kontrolne samochodowych instalacji gazowych z możliwością usunięcia stwierdzonych usterek w Autoryzowanych Stacjach Obsługi.

SKP w Olsztynie, ul. Sielska 5

Budynek Stacji Kontroli Pojazdów w Olsztynie znajduje się przy ul. Sielskiej 5.


SKP w Ostródzie, ul. Drwęcka 14

Budynek SKP w Ostródzie przy ul. Drwęckiej 14.

KONTAKT              

SKP Olsztyn

Polski Związek Motorowy
OZDG Sp. z o.o.

Stacja Kontroli Pojazdów

10-801 Olsztyn,
ul. Sielska 5
tel:  (089) 522 72 32  (089) 522 72 32

NIP 739-010-08-70|
KRS 0000088284
Sąd Rejonowy w Olsztynie,
VIII Wydział  Gospodarczy KRS.
Kapitał Zakładowy - 372.753,00 PLN

 

SKP Ostróda

Polski Związek Motorowy
OZDG Sp. z o.o.

Stacja Kontroli Pojazdów

14-100 Ostróda,
ul.Drwęcka 14
tel.  (089) 646 30 30  (089) 646 30 30

 

Polski Zwiazek Motorowy
OZDG Sp. z. o. o.
10-801 Olsztyn
ul. Sielska 5

tel. 089 522-72-36
fax. 089 522-72-00

Copyright (c) by PZMDesign & Cms GALINDIA